Where to find us

10km PEO Thessaloniki - Kilkis
Tel. +30 2310-781951